Opvoeding & Gedrag

Lezing:  “Ieder vedetje zijn etiketje”

 

Kinderen zijn belangrijk. We weten meer over problemen bij kinderen én we beschikken over betere screeningsmiddelen en communicatielijnen. We kunnen bijgevolg opvoeding en gedrag beter in kaart brengen. Het gevolg daarvan is dat problemen bij kinderen veel sneller worden opgemerkt en dat vroegtijdige interventie mogelijk wordt.


Kinderen met problemen op vlak van opvoeding en gedrag zoals ADHD, autisme, oppositioneel gedrag, depressie, faalangst, hechtingsstoornissen, dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsvertraging,…. Ze bestaan écht. Het probleem is dat ze niet altijd worden (h)erkend en heel vaak verloren lopen in een systeem waarin het hoe langer hoe minder duidelijk wordt wie ‘bijzonder is’ en dus ‘bijzondere’ hulp nodig heeft en wie het kan redden met een gewone aanpak met bijzondere accenten . 


Leeftijd: 0 – 18 jaar

Lezing: “Het zijn SOMS kleine ettertjes..."


Hoe adequater omgaan met problemen inzake opvoeding en gedrag ? 


“Liam weigert zijn jas aan te doen, Lise werpt zich op de grond als ze aan tafel moet, Jelle heeft net zijn jonger broertje gebeten, Sander bonkt tegen de deur als hij zijn zinnetje niet krijgt. Lucy zit altijd stil in haar hoekje. Wolf weent als er bezoek over de vloer komt…"


  • Hoe omgaan met driftbuien, protestgedrag, stil of teruggetrokken gedrag...?
  • Hoe kan ik dan als onthaalouder of ouder het best reageren?
  • Wat kan een kind wel en wat niet? 
  • Welke verwachtingen zijn te hoog gegrepen?
  • Hoe kunnen we het best handelen als het niet loopt zoals we verwachten.
  • Hoe probleemgedrag voorkomen?


Leeftijd: 0 – 6 jaar

Lezing: “Moet mijn kind nog luisteren? Grenzen stellen in de opvoeding.”

 

Kinderen opvoeden is heel leuk en boeiend maar niet altijd even gemakkelijk. Wat mag een kind wel, wat niet? Elk kind heeft duidelijke grenzen nodig, maar bij het ene kind werkt dit gemakkelijker dan bij het andere kind. Wat kan je doen als het kind de grenzen niet respecteert? Daarnaast is het niet altijd duidelijk wat we kunnen en mogen verwachten van kinderen.


Wat kan een kind? Welke verwachtingen zijn te hoog gegrepen? Welke regels kunnen kinderen begrijpen en onthouden in functie van hun ontwikkelingsniveau? Hoe kan je positief opvoeden en toch grenzen stellen?

Leeftijd : 0 – 14 jaar

Lezing: “Aan de kant staan…? Aanpak en voorkomen van pesten en cyberpesten.”


Komt pesten vaak voor? Welke vormen kan het aannemen? Vanaf wanneer spreken we over pesten? Hoe gaan pestkoppen te werk? Wat moet ik doen als mijn kind gepest wordt? Wat als mijn kind zelf een pestkop is? Hoe kunnen wij pesten aanpakken en voorkomen?

 

De school en anderen doen vele inspanningen maar ook ouders willen niet aan de kant blijven staan en vragen zich af hoe zij mee hun schouders kunnen zetten onder een grondige aanpak van het probleem.

 

Leeftijd : 0 – 18 jaar

Lezing: “Opvoeden vandaag: kiezen tussen C&A en H&M?"

 

In deze lezing wordt de vraag gesteld of kinderen vandaag anders zijn dan vroeger en of ouders, opvoeders en leerkrachten vandaag anders zijn dan vroeger. En zijn er  nog wel kinderen zonder problemen? Neemt het aantal kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen  effectief toe? Of zien ouders, opvoeders en leerkrachten vandaag meer problemen? En wat is dan de rol van de ouders? Kiezen tussen Controle en Autonomie maar ook gericht op Hulp en Maatwerk.


Wat weten we vandaag wel en niet over opvoeden?  Daarover gaat deze lezing!


Leeftijd : 0 – 18 jaar

Lezing: “Gewoon druk of ADHD: van concentratieproblemen tot ADHD?”

 

"Hij springt op en neer in de zetel, loopt door het huis en kan zich geen vijf minuten met hetzelfde bezighouden. Zijn energievaatje lijkt onuitputtelijk!"


Klinkt dit scenario je bekend in de oren? Is je kind gewoon druk of is er meer aan de hand?


We spreken van ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder als er op twee peilers sprake is van een ernstige beperking: aandacht en concentratie enerzijds en impulsiviteit en hyperactiviteit anderzijds. Er zijn meerdere kinderen met concentratieproblemen. Dat is eerder tijdelijk, als gevolg van bv. een echtscheiding, stress, armoede, gepest worden op school… Je kind kan ook gewoon erg druk zijn, zoals de meeste peuters of kleuters.

 

Leeftijd: 0- 18 jaar

Lezing: “Pubers: een spurt (met hindernissen ) naar volwassenheid”


Hoe omgaan met probleemgedrag bij pubers ? 

 

"Tieners geloven niet in Sinterklaas maar wel in kabouters die na hen alles opruimen."

 

“Wij vragen dat onze zoon de stroom uitschakelt wanneer hij weg gaat of gaat slapen, dat hij geen vuil laat liggen op zijn kamer en in de winter de verwarming dicht draait wanneer hij gaat slapen."

 

“Het enige dat we van haar vragen is dat zij in het weekend op tijd op staat zodat we ‘s middags samen kunnen eten. Dat half uurtje is soms het enige contact dat rest. Soms gebeurt het dat zij zo laat opstaat dat er geen tijd rest om samen te eten.”

 

Volwassen worden doe je niet in één twee drie. Opgroeiende pubers hebben heel wat nieuwe interesses en zijn op zoek naar hun nieuwe ik. Ze hebben duidelijk een eigen mening en gaan ervoor. Ouders maken zich soms zorgen, willen graag helpen, maar mogen zich vooral niet moeien. Hoe ga je daar nu mee om?

 

Leeftijd: 10 – 18 jaar

Lezing: “De meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemen"


De 4 W’s (Which, Where, Why and What to do?)  


Als er sprake is van ernstige problemen in de opvoeding van een kind/jongere stellen ouders, leerkrachten en andere opvoeders een vierledige hulpvraag: ze wensen enerzijds een duidelijke diagnose (which ), ze vragen zich af waar en waarom (where & why) en anderzijds gaan ze op zoek naar een behandeling op maat van het kind/jongere (what to do).

 

Of nog:” Wat is er aan de hand en wat kunnen we eraan doen?”

 

Komen aan bod in deze lezing: wat zijn opvoedingsproblemen, wat zijn gedragsproblemen, wanneer spreken we van ontwikkelings- of gedragsstoornissen,… Welke zijn de meest voorkomende? Hoe wordt actueel gekeken naar deze problemen?

 

Daarnaast gaan we in op welke technieken er bestaan er in het aanleren van gewenst gedrag en afleren van ongewenst gedrag.


Aansluitend is er uiteraard de mogelijkheid tot interactie en vraagstelling.


Leeftijd: 0 – 18 jaar

Lezing en/of workshop: “Opvoeden vanuit Nieuwe Autoriteit: luchtbel of nieuwe houvast?"

 

‘Vroeger hadden kinderen nog respect voor hun ouders.’ ‘ Dat had ik niet moeten proberen’. ‘Mijn ouders hadden nog gezag’.  Vandaag hoor je vaker dit soort uitspraken.  

 

Nieuwe Autoriteit werd door Haim Omer en zijn team in Tel Aviv (Israël) ontwikkeld  als antwoord op vragen van ouders met kinderen en jongeren met (extreem) probleemgedrag. Het vertrekpunt daarbij was de onmacht van opvoeders en ouders.

 

Nieuwe Autoriteit is gebaseerd op een nieuwe en specifieke visie op autoriteit in opvoeding en onderwijs. Hoe combineer je gezag met de individualiteit en de autonomie van het kind of de jongere?  

 

Ouders, leerkrachten of opvoeders kampen wel eens met gevoelens van machteloosheid en onzekerheid. ‘Wat doe je met een kind dat een taak weigert of zelfs agressief wordt?’ ‘Wat doe je als je zoon of dochter voortdurend tegenspreekt en altijd het laatste woord wil hebben?’ ‘Wat mag je vandaag nog eisen van je zoon of dochter?’

 

Tijdens deze lezing komen aan bod: een kort historisch overzicht ‘van Traditionele Autoriteit over Vrije Opvoeding naar Nieuwe Autoriteit, de belangrijkste principes van Nieuwe Autoriteit, enkele do’s en dont’s in ‘waakzame zorg’.


Aansluitend is er uiteraard de mogelijkheid tot interactie en vraagstelling.

 

Leeftijd: 10 – 18 jaar

Naast deze lezingen bestaat ook de mogelijkheid tot aanvragen van een

workshop, seminarie, training of nascholing op maat.