Communicatie

Lezing en/of  workshop: “Communicatie tussen opvang en ouders" - Praten met ouders


Ondanks het feit dat ouders en professionals in de kinderopvang het allerbeste wensen voor de kinderen en beide partijen profijt halen uit een constructief gesprek, raakt men soms niet verder dan de goede bedoelingen. Soms heeft dat te maken met praktische beslommeringen. Vaker heeft het te maken met knelpunten in de communicatie zelf: de gesprekspartners herkennen mekaars boodschap niet, houden er verschillende interpretaties op na of men raakt niet akkoord over de voorgestelde aanpak.


Het valt op dat de communicatie tussen professionals in de kinderopvang  en ouders niet altijd als vanzelfsprekend verloopt. Zo vinden ouders het belangrijk dat professionals  proberen om hen echt te begrijpen en daarbij oog hebben voor de soms zeer specifieke omstandigheden in het gezin. Ouders willen ook dat voldoende tijd wordt genomen om naar hen te luisteren en dat hun zorgen ernstig worden genomen.

 

Tijdens deze vorming/nascholing leer je hoe je het best kan omgaan met ouders. Je leert slecht nieuwsgesprekken voeren en moeilijke boodschappen geven. Hoe zeg je tegen een ouder dat zijn of haar kindje zich agressief gedragen heeft, problemen heeft in de omgang met andere kinderen, dat je je zorgen maakt over de ontwikkeling van het kind,… Je krijgt tips om je assertief op te stellen. Wat zeg je bv. tegen een ouder die zijn kind weer te laat komt afhalen? Of tegen een ouder die de gemaakte afspraken niet respecteert?


Lezing of workshop ( afhankelijk van het aantal deelnemers )

Thema : opvoeding en gedrag-communicatie


Leeftijd : 0- 6 jaar

Lezing en/of  workshop: “Communicatie tussen school en ouders" - Praten met ouders


Uitgangspunt van deze studiedag is het idee dat de opvoeding van ‘onze’ kinderen een gezamenlijke onderneming is. Het valt echter meermaals op dat de opvattingen van ouders en leerkrachten over de pedagogische taak van de school en de afstemming tussen school en gezin verschillen.


Soms heeft dat te maken met praktische beslommeringen. Vaker heeft het te maken met knelpunten in de communicatie zelf: de gesprekspartners herkennen mekaars boodschap niet, houden er verschillende interpretaties op na en/of men raakt niet akkoord over de voorgestelde aanpak.


We besteden tijdens deze studiedag aandacht aan de specifieke gesprekstechnieken welke leerkrachten kunnen hanteren in het omgaan met ouders. Onder andere adviesgesprekken, helpende gesprekken, assertieve/confronterende en slecht nieuwsgesprekken komen interactief aan bod.


Lezing of workshop (afhankelijk van het aantal deelnemers)

 

Leeftijd: 0 - 18 jaar

Lezing en/of workshop: “Praten met kinderen"


Opvoeden of de geleidelijke overgang van ‘alles zelf doen’ naar ‘alles overlaten’.


Op dit ogenblik hanteert iedereen daarbij het sleutelwoord ‘communicatie’. Maar hoe doet je dat?


Communicatie: er komt veel bij kijken. Hoe kan je grenzen aangeven bij het jonge kind? Hoe praat of onderhandel je als leerkracht met de kinderen in jouw klas? Hoe breng je slecht nieuws, hoe vermijd je fouten en hoe luister je beter naar kinderen?


Deze nascholing geeft aan welke specifieke gesprekken en gesprekstechnieken je als professional kan hanteren in het omgaan met kinderen en jongeren.


Leeftijd: 3- 18 jaar

Opleiding: “Teamcommunicatie: als spinnenwebben zich verenigen, kunnen ze een leeuw gevangen houden."

 

Na diverse opleidingen gevolgd te hebben en acht jaar effectief als leidinggevende aan de slag geweest te zijn met een relatief groot team, heb ik wel wat knowhow en expertise verworven over het thema ‘teams en leiding’. Niet enkel vanuit een theoretisch manifest maar vooral praktijk-gebaseerd.


Deze opleiding/workshop richt zich op de vraag hoe een team efficiënter kan functioneren, hoe we de tandwielen die een team draaiend houden kunnen smeren, hoe de leiding meer zichtbaar kan worden, hoe we weerstanden opsporen en een stem kunnen geven,…


De kaders die we hanteren zijn niet terug te voeren tot één specifiek kader.


Inspiratiebronnen: communicatietheorie, systeemdenken, deep democracy,…


Doelgroep: teams in de profit en  social profit sector