Onderwijs & Hulpverlening

Lezing en/of workshop: “Klasmanagement: hoe de klas motiveren en activeren?"


Herken je jezelf in enkele van volgende uitspraken?


  • Mijn leerlingen hebben een grote mond
  • Ik krijg mijn doelstellingen niet gehaald met deze doelgroep
  • Er lijkt wel met bijna elke leerling iets aan de hand
  • Er wordt van mij verwacht dat ik voor elke leerling in mijn klas een eigen aanpak heb
  • Niets lijkt hen lijkt hen nog te interesseren, te boeien


Een praktijkgerichte en interactieve opleiding die de focus legt op ‘hoe krijg ik controle op mijn klasgroep en kan ik tegelijk op een adequate wijze omgaan met leerlingen die meer aandacht/zorg nodig hebben?’


Klasmamagement vanuit een preventief en curatief oogpunt. 


Leeftijd: 3 - 18 jaar

Lezing of workshop: “Hoe omgaan met probleemgedrag in mijn klas?“


Thema : opvoeding en gedrag 

 

Een leerkracht vandaag heeft het niet altijd onder de markt. In de klas ontmoet hij  leerlingen die het hem knap lastig maken. Ze storen de les, negeren regels en afspraken en moeten voortdurend tot de orde worden geroepen. Maar er zijn anderzijds ook  de stille, angstige en teruggetrokken leerlingen waar hij zich zorgen over maakt. Het zou ook kunnen dat enkele leerlingen kampen met een dipje,  gepest worden of lijden onder de situatie thuis. Nog andere leerlingen gedragen zich erg bijzonder of opvallend zonder dat dit gedrag meteen verklaard kan worden…


Deze nascholing  handelt over deze leerlingen. In plaats van een opsomming van recepten en tips voor de begeleiding van leerlingen, kiezen we voor een kader dat leerkrachten en schoolteams helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijsleersituaties.

 

Leeftijd: 3 - 18 jaar

Lezing en/of kortdurende opleiding: “Aan de slag met gezinnen: analyse en aanpak van opvoedings- en gedragsproblemen in gezinscontext.”

 

Vanuit de methodiek van opvoedingsondersteuning gebaseerd op de ‘empowerment-gedachte’ werd een nieuw methodisch concept ontwikkeld in de hulp aan kinderen en ouders/gezinnen.


Als er sprake is van ernstige problemen in de opvoeding van een kind/jongere stellen ouders, leerkrachten en andere opvoeders een tweeledige hulpvraag: ze wensen enerzijds een duidelijke diagnose en anderzijds een behandeling op maat van het kind/jongere. Of nog: ”Wat is er aan de hand en wat kunnen we eraan doen?”


De hulpverlener vertaalt deze tweeledige hulpvraag in opvoedkundige termen. Nadat de eerste  fase is afgerond , dient de hulpverlener na te gaan welke hulpverlening is geïndiceerd. Daarnaast is ook de individuele begeleiding van het kind of de jongere noodzakelijk.


Komen aan bod: wat zijn opvoedingsproblemen, aanpassingsproblemen, gedragsproblemen, gedragsstoornissen, hoe wordt actueel gekeken naar deze problemen, technieken van aanleren van gewenst gedrag en afleren van ongewenst gedrag, opstellen van een handelingsplan, communicatie met het gezin (gezinsgesprekken),…


Deze lezing geeft ook aan welk belang het kind/jongere heeft als partner binnen de psycho-sociale hulpverleningscontext  en gaat in op enkele specifieke gesprekken en gesprekstechnieken met kinderen/jongeren.

   

Leeftijd: 0 - 18 jaar